Чашечнікова О.С. Функції та їх графіки. Побудова графіків функцій та рівнянь, аналітичний вираз яких містить тригонометричні функції : навч.-метод. посібник / О.С. Чашечнікова, Л.Г. Чашечнікова, О.В. Мартиненко. – 2-ге вид. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 136 с.