Бурла О. М. Технічна та фізична підготовка юних біатлоністів : навч. посібник / О. М. Бурла, А. О. Бурла. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 184 с.