Бурла О.М. Прискорене навчання плавання студентів : Навчальний посібник / О. М. Бурла, О. В. Марченко, А. О. Бурла. – Суми : СумДУ, 2006. – 167 с.