Бурла О.М. Плавання. Прискорений курс навчання : навч. посіб. [Гриф Мон України (лист від 09.01.2009 № 1.4/18-Г-36)] / О.М. Бурла. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 156 с.