Бурла О.М. Лицарі бігової доріжки : нариси про видатних спортсменів Сумщини / О.М.Бурла, А.І.Кудренко, В.І.Підлісний. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 106 с.