Бурла О.М. Легка атлетика : Навч. посібник для студ. факульт. фіз. культури пед. ун-в / О. М. Бурла. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 128 с.