Бугрій В.С. Уроки з історії нашого краю у 5 класі загальноосвітніх навчальних закладів (на матеріалах історії Сумщини) : методичний посібник для вчителів / В. С. Бугрій. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 40 с.