Бугрій В. С. Шкільне краєзнавство в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія / В. С. Бугрій. – Суми: Вид-во «МакДен», 2011. – 340 с.