Бугаєнко В.В. Самостійна робота з фізичної і колоїдної хімії : навч. посібн. для хімічних спеціальностей пед. ун-тів / В.В. Бугаєнко, Р.Р. Абжалов. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 128 с.