Бугаєнко В.В. Положення про науково-дослідну роботу студентів / В.В.Бугаєнко. – Суми : СумДПУ, 2004. – 20 с.