Бугаєнко, Т. В. Індивідуальність і стиль учителя фізичної культури [Текст] : навчально-методичний посібник /Т. В. Бугаєнко. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. – 84 с.