Будянський Д.В. Формування педагогічного артистизму майбутнього вчителя : Навч.-метод. посібник для викладачів, студ. пед. навч. закл. та вчителів шкіл / Д. В. Будянський. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 164 с.