Бріжатий О.В. Педагогічні технології та методики збереження здоров’я на уроках фізичної культури : навчально-методичний посібний для фахівців фізичної культури / О.В. Бріжатий, І.А. Бріжата, С.С. Кодимський, А.П. Юнак. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 260 с.