Бріжата І. А. Анатомія людини : навч. посібник / І.А. Бріжата. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 184 с.