Боряк О. В. Неврологічні основи логопедії : навчальний посібник / О. В. Боряк, М. К. Шеремет. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – 252 с.