Боряк Н.О. Практична граматика французської мови : навч. посібн. [для студ. ІІІ курсу фак-ту іноз. мов пед. вищ. навч. закл.] / Н.О. Боряк. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 244 с.