Боряк Н.О. Практична граматика французської мови : навч. посіб. для студ. І курсу факульт. іноз. мов пед. вищ. навч. закл. / Н.О. Боряк. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 172 с.