Боряк Н.О. Le presse an cours de Fransais : Метод. рекомендації для вивч. практ. курсу фр. мови: Для студ. І курсу фак. інозем. мов спец. “Французька та англійська мови” / Н. О. Боряк. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 52 с.