Боряк Н.О. Le monde du travail : Методичні рекомендації до вивчення практичного курсу французької мови. Для студентів ІV курсу інституту філології спеціальності «Французька та англійська мови» / Н.О.Боряк. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 56 с.