Бірюкова Л.А. Підготовка вчителя музики до роботи з хором : навч.-метод. посібник / Л.А. Бірюкова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 240 с.