Біохімія : Методичні вказівки до лабораторних занять : Для студент. природ.-географіч. факульт. / Уклад. Н.М.Іншина. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 64 с.