Більченко М.М. Методичні рекомендації до лабораторних занять з аналітичної хімії : якісний аналіз / М. М. Більченко, М. А. Юхоменко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 32 с.