Більченко М.М. Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Якісний аналіз / М. М. Більченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 152 с.