Більченко М.М. Лабораторний практикум з аналітичної хімії: кількісний аналіз : навч. посіб. / М.М. Більченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 122 с.