Більченко М.М. Аналітична хімія. Задачі і запитання : [навч. посібн.] / М.М. Більченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 184 с.