Безпека життєдіяльності людини : Навч.-метод. посібник для студ. ВНЗ / Уклад. М.М.Твердохліб, Н.В.Любченко. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 116 с.