Безпека в туризмі : курс лекцій / уклад. В.М. Зігунов. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 204 с.