Бережна Л.І. Ігри як засіб фізичного виховання школярів : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Бережна. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 104 с.