Берестовська Є.М. У світі англійської мови – In the World of English : навч. посібник для студентів 3 курсу (2 семестр) факультетів іноземних мов університетів та інститутів / Є.М.Берестовська, О.В.Бондаренко, А.Ю.Дзюба, В.В.Швець. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 156 с.