Берестовська Є.М. Англійська в дії – English in Action : навч. посібник для студентів III курсу заочної форми навчання / Є. М. Берестовська. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 124 с.