Бедлінський О.І. Психологічні особливості організації провідної діяльності підлітків : навч. посібн. [для студ. природн.-географ. фак-ту] / О. І. Бедлінський, В. О. Бедлінський. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 136 с.