Basic English = [Базовий англійський] : Метод. вказівки з англ. мови для студ. заоч. відд. / Е.Г.Мандич, С.М.Гайдар. – Суми : СумДПУ, 2002. – 62 с.