Басанець Л.М. Методичні рекомендації до лабораторних занять з фізіології людини і тварин / Л. М. Басанець, О. О. Єжова. – Суми, 2006. – 72 с.