Балаценко Л.М. Learning and Teaching Styles = Навчаючи вчимося : Навч. посібн. для студ. 5 курсу фак-ту іноз. мов / Л. М. Балаценко. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 112 с.