Балаценко Л.М. Global issues = Глобальні проблеми : навч. посіб. для студ. старших курсів відділень іноземних мов / Л. М. Балаценко, Г. І. Подосиннікова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 216 с.