Балаценко Л.М. A New Face of Teaching – Навчаємо по-новому : навч. посіб. для студ. 5 курсу романо-герм. відділення заочн. форми навчання / Л.М. Балаценко – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 144 с.