Антонець О.А. Салонне мистецтво в європейській культурі ХVII-XVIII ст. : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації] / О.А. Антонець. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 120 с.