Андросова В.М. Мова символів жива – в ній звуки, букви і слова…: Методичний посібник. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2006. – 92 с.