Анатомія. Спортивна морфологія : методичні вказівки до лабораторних занять зі спортивної морфології. Для студентів спеціальності «Фізична культура» / Укл. Л.М. Іваненко. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 32 с.