Анатомія. Спортивна морфологія : Метод. вказівки до лаб. занять зі спорт. морфології: Для студ. спец. “Фізична культура” / Уклад. Л.М.Іваненко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 28 с.