Анатомія людини : зошит для лабораторних робіт / уклад. І.А. Бріжата. – Ч.1. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 56 с.