Анатомія людини. Збірник тестових завдань : [метод. реком. для студ. Інституту фіз. культ. Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка] / [упоряд. І. А. Бріжата]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 28 с.