Актуальні проблеми ресоціалізації засуджених та осіб з відхиленням у правовій самосвідомості : матеріали VI Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю (Суми, 24 квітня 2014 р.) / [за ред.: С. Б. Кузікової, Т. І. Щербак, І. М. Щербакової та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 188 с.