Актуальні питання філології та методології : збірник наукових праць магістрантів / за ред. В.В. Герман. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 296 с.