Актуальні питання філології та методології : збірник наукових праць магістрантів / за ред. В. В. Герман. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 352 с.