Актуальні питання філології та методології : збірник наук. праць магістрантів. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 228 с.