Абрамова С.Ф. Фізична реабілітація в кардіології : навчальний посібник : курс лекцій / С.Ф.Абрамова. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 140 с.