Стрільба з лука: удосконалення фізичної підготовки спортсменів

Pahan, M. K.  Reactive Stress Tolerance in Preadolescent Sports Participants: a Comparison of Six Individual Non-Contact Sports [Текст] = Толерантність до реактивного стресу у учасників допідліткового спорту: порівняння шести індивідуальних безконтактних видів спорту / M. K. Pahan, M. K. Singh ; [стрільба з лука, їзда на велосипеді, стрільба, плавання, легка та важка атлетика – види спорту вибрані для дослідження] // Теорія та методика фізичного виховання. – 2022. – № 1. – С. 121–127.

Андриевская, Л. Ю.  Результаты начального этапа подготовки по стрельбе из лука на основе выработки динамического стереотипа [Текст] / Л. Ю. Андриевская // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 2. – С. 98–101.

Антонов, С.  Показники спеціальної фізичної підготовленості стрільців з лука на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей [Текст] / С. Антонов, Ю. Бріскін, М. Пітин // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2012. – №3. – С. 18–22.

Вдосконалення спеціальної розминки та психорегулюючих засобів у стрільбі з луку [Текст] / М. В. Шишкін [та ін.] // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 381–385.

Власов, А. П.  Моделювання ситуацій у спорті вищих досягнень [Текст] : [стрільба з лука] / А. П. Власов, В. В. Лукашук, В. В. Сидорук // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 3. – С. 46–50.

Д’якова, О.  Оцінка психофізіологічних функцій стрільців з лука високої кваліфікації [Текст] / О. Д’якова // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2016. – № 1. – С. 27–30.

Кожокарь, І.  Психологічна підготовка стрільців із лука у підготовчому періоді спортивних тренувань [Текст] / І. Кожокарь, Л. Максименко // Актуальні питання підготовки спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–22 жовтня 2021 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. Ю. Кудріна, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2021. – С. 65–68.

Мотречко, В.  Фізична підготовка спортсменів стрільців [Текст] / В. Мотречко, Д. Бермудес // Актуальні питання підготовки спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–22 жовтня 2021 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. Ю. Кудріна, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2021. – С. 108–112.

Ратов, А. М.  Методика використання спеціальної розминки та психорегулюючих засобів під час змагальної діяльності лучників [Текст] / А. М. Ратов, Є. В. Солоненко, О. М. Скачок // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21–22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 273–277.

Рубан, В.  Ефективність використання засобів відновлення стрільцями з лука з різним стажем занять [Текст] / В. Рубан, В. Ворона // Актуальні питання підготовки спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–22 жовтня 2021 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. Ю. Кудріна, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2021. – С. 135–139.

Скачок, О. М.  Проблеми підготовки студентів вищого навчального закладу до змагань зі стрільби з лука [Текст] / О. М. Скачок, Є. В. Солоненко // Магістр : збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції «Наукові пошуки молодих учених», 12 травня 2016 року / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут педагогіки і психології, Кафедра менеджменту освіти та професійної підготовки ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, М. Ю. Рисіна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 325–328.

Солоненко, Є.  Характеристика основних засоби відновлення стрільців з лука [Текст] / Є. Солоненко // Актуальні питання підготовки спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21–22 жовтня 2021 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. Ю. Кудріна, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2021. – С. 159–164.

Солоненко, Є. В.  Характеристика виступів збірної команди України зі стрільби з лука з 2013 по 2016 рік [Текст] / Є. В. Солоненко, А. М. Ратов, М. С. Косташ // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 2. – С. 186–191.

Стегній, Д.  Засоби і методи фізичної підготовки стрільців з лука на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / Д. Стегній, В. Ворона, Є. Солоненко // Актуальні питання підготовки спортсменів в олімпійських і неолімпійських видах спорту : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції,
21–22 жовтня 2021 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий інститут фізичної культури та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, О. Ю. Кудріна, М. О. Лянной та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2021. – С. 164–167.

Ходаєв, В. А.  Методика використання педагогічних засобів відновлення та урахування індивідуальних біологічних ритмів стрільців з лука у групах спортивного удосконалення [Текст] / В. А. Ходаєв, А. М. Ратов, Є. В. Солоненко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 2. – С. 360–364.