Історико-краєзнавчі дослідженння: традиції та інновації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 29-30 листопада 2013 року). Частина І – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013

  • Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації [Текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 29-30 листопада 2013 р.). Ч. 1 / МОН України, Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Національна спілка краєзнавців України та ін. ; [ред. кол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – 218 с.
  • Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації [Текст] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 29-30 листопада 2013 р.). Ч. 2 / МОН України, Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, Національна спілка краєзнавців України та ін. ; [ред. кол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – 187 с.