Зовнішня політика та історія міжнародних відносин. Навчальні видання

Васильєва-Чекаленко, Л. Д.  Україна в міжнародних відносинах (1944–1996 рр.) [Текст] : навчальний посібник / Л. Д. Васильєва-Чекаленко. – Київ : Освіта, 1998. – 176 с.

Зінько, І. З.  Зовнішня політика країн Північної Європи [Текст] : навчальний посібник / І. З. Зінько. – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2019. – 327 с.

Крушинський, В. Ю.  Міжнародні відносини та світова політика, 1945–1980 [Текст] : навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. Ю. Крушинський, В. А. Манжола. – Київ : Либідь, 2007. – 190 с.

Лісовський, П. М.  Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, глобалізація [Текст] : [навчальний посібник] / П. М. Лісовський. – Київ : Кондор, 2017. – 155 с.

Мадіссон, В. В.  Політологія міжнародних відносин [Текст] : навчальний посібник / В. В. Мадіссон, В. А. Шахов. – Київ : Либідь, 1997. – 176 с.

Мадіссон, В. В.  Сучасна українська геополітика [Текст] : навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. В. Мадіссон, В. А. Шахов. – Київ : Либідь, 2003. – 174 с.

Мальський, М. З.  Теорія міжнародних відносин [Текст] : підручник / М. З. Мальський, М. М. Мацях. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 461 с.

Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. Абрамов, Л. С. Голопатюк, О. Ф. Деменко та ін. ; під заг. ред. Л. С. Голопатюка ; Національна Академія оборони України. – Київ : Освіта України, 2005. – 403 с.

Міжнародні відносини та зовнішня політика: 1980–2000 рр. [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Ф. Гайдуков, В. Г. Кремень, Л. В. Губерський та ін. – Київ : Либідь, 2001. – 621 с.

Овсій, І. О.  Зовнішня політика України [Текст] : (від давніх часів до 1944 р.) : навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів / І. О. Овсій. – 2-ге вид., стер. – Киев : Либідь, 2002. – 238 с.

Турчин, Я. Б.  Історія міжнародних відносин (від Стародавнього світу до початку XX ст.) [Текст] : навчальний посібник / Я. Б. Турчин, Р. Б. Демчишак, Т. І. Плазова ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 138 с.

Турчин, Я. Б.  Історія міжнародних відносин (1914–2015) [Текст] : навчальний посібник / Я. Б. Турчин, Р. Б. Демчишак, Л. С. Матлай ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 139 с.

Україна у міжнародних відносинах ХХ століття [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Я. Й. Малика. – Львів : Світ, 2004. – 391 с.

Чекаленко, Л. Д.  Зовнішня політика України [Текст] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Л. Д. Чекаленко ; Дипломатична академія України при МЗС України. – Київ : Кондор, 2011. – 289 с.

Чекаленко, Л. Д.  Зовнішня політика України [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Д. Чекаленко. – Київ : Либідь, 2006. – 710 с.

Шепелєв, М. А.  Теорія міжнародних відносин [Текст] : підручник для студентів вузів / М. А. Шепелєв. – Київ : Вища школа, 2004. – 622 с.